Chybí českým firmám odvaha (investovat)?

Čím to, že Čechům chybí apetit riskovat? Chyběli jsme, když se rozdávala odvaha, nebo jde o naučenou vlastnost? Jsme naučeni posuzovat úspěch podle jedniček a pětek a podle počtu správných řešení a chyb. Česká nátura je už od mala programovaná k negativnímu postoji k chybám. Známky a diplomy ovšem na volném trhu nic neznamenají. Nepomůžou nám pochopit chování zákazníka a stejně tak nepomůžou odhalit, které mají šanci uspět. Probuzení přichází, až když strávíte léta budováním svého dokonalého produktu, nadšeně jej vypustíte na trh a reakce žádná. Kde jsou ty tisíce zákazníků? Zklamáni a se značně zdecimovaným sebevědomím opouštíte projekt k vodě. Nemyslete si, že je tento případ patří jednotlivcům a start-upům, u velkých korporací to funguje jakbysmet.

willian-justen-de-vasconcellos-1135258-unsplash.jpg

Co bychom měli udělat jinak? Jednoduše se naučit častěji testovat a chybovat. Každý problém, překážka nebo neúspěch se rovná zkušenosti a je jen na nás, co si z ní odneseme a jak to dokážeme využít ve vlastní prospěch.

V praxi se obava z neznámého a chyb často projevuje tak, že typický český investor hledá bezpečný návrat investice. To může vést k business modelům, které cílí na jisté zákazníky a jsou rychloobrátkové. Prakticky to znamená, že se neustále investuje v rámci ověřených odvětví a přilévají se další nabídky do nekonečného rudého oceánu nápadů. Tak například v České republice si holdujeme v automobilových společnostech (s cílem uspokojit německý či francouzský průmysl) a prodejních společnostech (venku nakoupím a u nás prodám), ale najdeme zde hrstku odvážných firem, které by vytvářeli opravdovou přidanou hodnotu či zkoušeli zcela nové obchodní modely, které by mohly prorazit na světový trh. Navíc má řada českých společností zahraniční vlastníky a ti přece nemají důvod podporovat vznik klíčových inovací mimo svou domovskou krajinu.


Red Ocean Strategy:

Co je to strategie rudého oceánu? Rudý oceán symbolizuje běžná odvětví a existující trhy, kde jsou jasně daná pravidla, hranice a každý dobře zná velké ryby i zřaloky. Rozhodneme-li se na něj se svou firmou vyplout, tak většinou proto, že chceme využít současnou poptávku a porazit konkurenci. A právě konkurenční boje zabarvují vodu krvavě!

sea.png
whale.png

Blue Ocean Strategy:

Co je to strategie modrého oceánu? Modrým oceánem se pomyslně nazývají nedotčené části trhu, které poskytují možnosti rychlého neomezeného růstu i vysokých zisků – např. dosud neexistující odvětví – kde neexistují pravidla ani dravá konkurence. Cíle i poptávku si tvoříme sami. Je v tom ale háček! Abychom se mohli odvážit na širý modrý oceán vyplout, chce to pořádně dobrý nápad, který bude fungovat


Pustit se na širý a tajuplný modrý oceán, ověřit potřeby trhu a vybudovat úplně nový business chce peníze, čas a dostatek odvahy. Výsledek je přesto nejistý a na cestě k úspěšnému projektu bezesporu narazíme na stovky nástrah a proměnných, od změn charakteru trhu přes chování zákazníka až po kvalitu a schopnosti vlastního týmu. Všechny nejistoty zvyšují riziko investice a český investor couvá.

Co dělat jinak, abychom se nebáli velké vody a zároveň se neutopili?

Hledejme řešení, chybujme a tvořme

V první řadě se nebojme přicházet s novými nápady. Ptejme se svého okolí i mimo vlastní sociální bublinu. Ověřujme hypotézy a snažme se získat důkazy. Ptejme se zákazníků, co je trápí. Hledejme problém, až potom jeho řešení. Nehrajme žabomyší války, spojme se a expandujme. Buďme vizionáři a věřme si. Zkoušejme to, dělejme chyby a učme se z nich. Sdílejme zkušenosti. Pojďme s kůží na trh. Máme na to!

Pokud se chcete dozvědět, zda má váš nápad opravdový potencionál uspět, jak můžete myšlenku posunout k realizaci nebo jak zajistit úspěšný start nového produktu – ať jste jednotlivec či zavedená firma – napište nám. Rádi se s vámi potkáme a dozvíme se o vašem projektu či byznyse více.

P.S. Připravte se, že vás vyvedeme z komfortní zóny.

Patrik Florián